"Jeg har siden din mail dingede ind fået en fred i sjælen, jeg sjældent har haft i arbejds-
mæssig henseende. Har en følelse af, at jeg nu for alvor har vist, hvem jeg er, og
derfor ikke behøver bekymre mig mere. Selvfølgelig er jeg spændt på deres
tilbagemelding, men nervøs? - Nej." (kvinde før medarbejdersamtale)

Tidsbestilling

Pr. telefon30 27 09 88 man-fre kl. 9-17 (telefonsvarer, når optaget)
Pr. e-mail til birgitte@minervacoaching.dk

Priser og betaling

Mine priser er bevidst lave, svarende til håndværkerens eller frisørens (400 kr./time +moms), og der er flere muligheder for samtaler, så alle kan være med.

Almindelig samtale og hypnoterapi
ca. 1½ time - 750 kr.
Maj-juni: 3 sessioner á 1½ time - 1800 kr.

Kort samtale
1 time pr. tlf./online - 500 kr.

Lang samtale og/eller hypnoterapi, f.eks. startsamtale
2 timer - 1000 kr.

Transport
Afregnes som anvendt tid med 250 kr./time

Bemærk: Alle priser er incl. 25 % moms.

Tilskud:
Der ydes desværre ikke tilskud fra sygesikringen eller "Danmark" til disse samtaler og behandlinger. Nogle sundhedsforsikringer eller arbejdspladser støtter dog samtaler/behandlinger (spørg dem).

Betaling:
Kontant eller med MobilePay ved sessionen. Tlf. og online samtaler betales før samtalen.
Firmaer og institutioner modtager faktura.

Gavekort:
Beløb eller antal sessioner efter ønske. Flot tryk, tilsendes/udleveres efter modtaget betaling.

Afmelding

Da jeg forsøger at holde et lavt prisniveau, er det vigtigt, at en tid ikke går til spilde, så giv venligst besked pr. mail, sms eller telefon (telefonsvarer er også fint) inden kl. 8.30 på dagen for aftalen. 

Hvor mødes vi?

Vi mødes generelt til samtaler i mine lokaler. Jeg tilbyder også tider aften og weekend, hvis du har svært ved at nå det i hverdagene.
Hvis du ikke kan komme til mine lokaler, kan jeg også komme til dig mod betaling af transporttid. Samtaler kan desuden foregå pr. telefon eller online.
Workshops afholdes efter nærmere aftale afhængigt at ønsker og indhold.

Ansvar

Klienten forudsættes ved indgåelsen af aftale om coaching/hypnoterapi at være bevidst om sin egen afgørende rolle og betydning for processens resultater. Terapeuten kan ikke garantere eller påtage sig ansvaret for et bestemt resultat eller eventuelle følgevirkninger af sessionerne.
Hvis du har en diagnose på eller mistænker dig selv for at have en psykisk lidelse (fx posttraumatisk stress, depression, mani, bipolar lidelse, klinisk angst, OCD, neurose, psykose), forudsætter terapeuten, at du forinden har sikret via din læge, at samtale- og hypnoterapi er en egnet metode til at hjælpe dig, herunder i kombination med en eventuel anden medicinsk eller terapeutisk behandling.
Eventuelle lidelser, misbrug og andre forhold med mulig betydning for forløbet og sikkerheden skal oplyses inden første session.
Klienten forudsættes ikke at være påvirket af alkohol eller narkotiske stoffer til sessionerne og vil blive afvist og faktureret som ikke fremmødt, hvis dette skulle ske. Terapeuten fralægger sig ethvert ansvar i relation til et eventuelt misbrugs følger for forløbet og klienten.

Fortrolighed og persondatabeskyttelse

Alle oplysninger, du opgiver i forbindelse med kontakten til Minerva Coaching håndteres fortroligt. Som en del af forberedelsen og evalueringen af arbejdet kan terapeuten benytte supervision eller sparring, men de inddragede eksempler forbliver altid anonyme. Ingen data overdrages til udenforstående, og alle personlige oplysninger, herunder kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og e-mailadresse), anvendes og opbevares kun med det formål at muliggøre kontakten mellem klient og behandler angående de relevante emner og aftaler for behandlingen. Der registreres ingen cpr.nr., og behandlingsnoter (personfølsomme oplysninger) opbevares kun med angivelse af fornavn, i papirformat, ikke elektronisk, adskilt fra evt. kontaktoplysninger, aflåst eller under opsyn og kun, så længe behandlingen kan betragtes som igangværende eller på pause. Derefter destrueres noterne. Enhver kontakt pr. e-mail er beskyttet af autoriserede, licenserede antivirusprogrammer.

" Det har virkelig hjulpet at snakke med dig." 
(ung mand, skoletræthed og motivation)

Scroll op
Scroll ned